Så lyckas du med din outsourcing

1145-1

Det finns flera synonymer för ordet outsourcing som på ett klart sätt förtydligar vad det innebär. Den svenska varianten är utkontraktering eller utläggning av verksamhet på entreprenad. Men de flesta har en ganska bra känsla för vad outsourcing innebär. Du betalar någon annan för att göra något du antingen inte kan eller vill göra själv.

Allt fler väljer just denna metod för sin verksamhet. Det lönar sig att låta andra ta hand om vissa delar av verksamheten. De är specialiserade och experter inom detta område. Du slipper anställa personal med allt vad det innebär i form av ansvar och utgifter. Istället kan du lita på att den utomstående firman alltid levererar det som står i avtalet.

Vad kan du lägga ut på entreprenad?

Svaret på den här frågan är så gott som allting. I och med att outsourcing har blivit så vanligt har också ett stort antal mindre verksamheter öppnat upp. Det kan vara en eller flera personer som jobbar som konsulter med olika aspekter av vad ett företag kan behöva. Bland de vanligaste områdena finner du IT och ekonomi. Två saker som du måste kunna ganska bra för att det ska fungera och som ett företag absolut inte klarar sig utan.

Det kan handla om Microsoft Dynamics 365 Business Central. Ett av världens mest populära affärssystem. Genom att integrera det i din verksamhet kan du spara mycket tid och pengar. Men det kräver en del kunskap för att komma igång samt för att utbilda personalen. Allt detta kan du lägga ut på entreprenad. Du kommer att bli glatt överraskad när du ser vilken återbetalning du får på din investering.

Outsourca lönehanteringen med Klara Papper och få en enklare vardag på arbetet. För det är just detta som utkontraktering handlar om. Att du ska kunna lösgöra dina värdefulla resurser och lägga dem på något annat. En specialiserad firma kan mycket mer än du vanligtvis kan få av en som är anställd för lönehantering. I alla fall om ditt företag är litet och du inte har en enorm ekonomiavdelning.

1145-2

Hur du lyckas med outsourcing

I takt med att denna metod har blivit allt vanligare har alltså många firmor startat upp. Det är bra i och för sig eftersom du har mer att välja mellan. Samtidigt som expertisen sprids ut så kan du även hitta mer eller mindre dyra lösningar. Här gäller det dock att tänka långsiktigt. Det billigaste kan vara det bästa, men är inte nödvändigtvis så. Tänk istället efter vad du har för planer och hur just den här firman kan vara till hjälp.

Om du hittar någon som har den kunskap eller erfarenhet du letar efter kan du undersöka vilka olika sorters avtal du kan få med dem. För ett litet företag kan behoven av hjälp vara helt annorlunda än för ett medelstort som är i tillväxt. Se också efter vad som sker vid expandering, huruvida de kan växa tillsammans med dig.

Olika problem med att lägga ut på kontrakt

Undvik detta då du väljer outsourcing. Läs mer i denna artikel i tidningen CIO. Bland annat kan båda parter behöva vara flexibla ibland. Om du har ett samarbete med en firma som du trivs med kan det löna sig att inte vara allt för hård under nya förhandlingar. Det kan också vara svårt att definiera vad du vill ha. En del företag önskar sig en snillebank som ska komma upp med innovativa förslag och lösningar. Det är inte alltid så lätt om de inte vet exakt vad du vill ha.

Därför bör du helst identifiera dina mål och planer på ett relativt detaljerat sätt långt innan du börjar leta efter någon för outsourcing. Om du bara vill ha någon som sköter din bokföring och lönehanteringen så är det helt okej. Men om du vill ha någon som kommer upp med lösningar för att undvika skatter, som ska ge förslag om både det ena och det andra, så är det viktigt att känna till det. För då kan du lättare hitta fram till det bästa företaget för din outsourcing av ekonomin.

Faror med outsourcing

Det har väckts vissa frågor när det kommer till outsourcing. Bland annat så blottlägger du ditt företag till en utomstående part. Speciellt känsligt när det kommer till personinformation av personal eller kunder. Sedan läser många om hemska tillfällen då det läckts data till allmänheten eller i alla fall att obehöriga fått tillgång till det.

SVT rapporterar här att outsourcing och säkerhet inte står i motsats till varandra. Inte så att du kan ta lätt på det, men det går att skydda ditt företag och dess information. Bland annat så har det kommit fram att det interna skyddet för data många gånger inte alls är så effektivt som du skulle kunna tro. Den mänskliga faktorn finns alltid närvarande, oberoende av vem som hanterar din data.

Säkerhet och entreprenad

Lösningen är att välja din entreprenör med omsorg. Se till att alla viktiga papper med klausuler om säkerhet är underskrivna. För verksamheter som hanterar extra känslig information kan det vara läge för speciella rutiner och åtgärder. Men för de flesta räcker det med outsourcing till en firma med bra rykte och referenser.

Det är kostnadseffektivt att outsourca. Arbetet blir utfört på ett bra sätt och du slipper alla administrativa kostnader och problem. Istället kan du lita på att de levererar i tid och med kvalitet som är tillfredsställande för alla parter. Detta är en av anledningarna till att det blivit så vanligt att lägga ut delar av arbetet på entreprenad.